SKOGEN

SKOGEN är en långfilmsdokumentär för biograf och ett antal kortfilmer för webpublicering. Men SKOGEN är också en outreach-kampanj för att få fler att engagera sig i detta viktiga ämne.

”Du får inte plocka en fridlyst blomma, men du få avverka hela skogen som den växer i”

Efter att ha huggit hårt i våra skogar under 150 år har vi förvandlat det som var natur och biologisk mångfald till enorma skogsplantage. Idag brukas skogen precis som bondens åker: marken plöjs, planteras, gödslas och skördas. Endast några få procent naturlig skog återstår nu som utspridda öar över landet. Denna lilla andel minskar för varje år. Följden av kortsiktigt ekonomiskt tänkande ger konsekvenser både för oss människor, och de djur och växter som lever här. I filmen Om skogen vill undersöka konsekvenserna av denna kortsiktighet. På sätt och vis står det sämre till med svensk skog än i Amazonas regnskogar, för i Amazonas har man under flera årtionden påvisat vad avverkningen innebär och gett för följder för människor, djur, klimat och natur. Omvärlden har engagerat sig. I Sverige höjer få på ögonbrynen när en skog kalavverkas, för det är den metod vi använt sedan 1950-talets slut. Det finns en allmän föreställning om att det är vad den norrländska barrskogen skall användas till, och att vinsten går till vårt allas gemensamma och vår välfärd. Men bolagen som äger skogen äger också vinsten. Fram tills nu har 92% av våra svenska skogar  avverkats minst en gång och är nu återskapade, uppodlade som virkesplantage, där träden har samma ålder och grovlekar. Dessa uppodlade tallar avverkas vid 80 års ålder, medan en talls naturliga livscykel kan bli upp emot 1500 år.

SKOGEN är också en film om kolonialism inom Sverige. Glesbygdens resurser exploateras men pengarna och arbetstillfällena stannar inte där.

SKOGEN produceras av Helion Film och Docster är associerad producent.

Regi: Peter Magnusson

Producent: Ewa Cederstam


Envelope

Rulla till toppen